Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

Fuktsticka Alfasensor

FUKTSTICKAN™ - Betong är avsedd att borras ner i din betong. Efter ett dygn kan fuktindikatorn lyftas upp och visar då om din betong nått sökt relativ fuktighetsnivå.

FUKTSTICKAN™ - Betong är en tröskelvärdesindikator som ger utslag om den relativa fuktigheten i din betong överskrider önskad uttorkningsnivå. Därför finns de facto bara två lägen; betongen är torr eller fortfarande fuktig. Produkten finns anpassad för att mäta efter två olika RF-nivåer, 85% och 90%.

Användningsområden
FUKTSTICKAN™ - Betong kan användas till alla betong kvalliteter, nygjuten platta såväl som färdiga betongelement. Produkten går till alla tjocklekar. Fuktindikatorn kan med fördel användas för att fastställa när golvet nått tillräcklig uttorkningsgrad för att det ska vara lämpligt att anlita extern fuktkonsult för RBK-godkänd fuktmätning eller motsvarande.

Ladda ner faktablad om Fuktstickan ...

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2024 Ejlertslunds Grus & Betong