Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

poängen med Betong

Betong är ett oslagbart byggnadsmaterial!

Totalt formbart, Hög tryckhållfasthet och lång livslängd. Betong är miljövänligt på långsiktigt, sparar energi, möglar inte, dämpar lågfrekvent ljud.

Betong är vår tids mest använda och mångsidiga byggnadsmaterial, och som betongens sammanhållande kraft har cement en nyckelroll i byggandet av ett hållbart samhälle. Betong används till alla typer av byggnadsverk; bostäder, tunnlar, broar, dammar och vägar, och gör vårt samhälle effektivt, funktionellt och bekvämt. Betong har en oöverträffad livslängd och flexibilitet samt en rad hållbarhetsfördelar ur ett livscykelperspektiv, däribland god värmelagrande förmåga.

1.Miljön först:

Betong är ett hållbart material med lång livslängd. Än idag finns det betongbyggnader kvar från romartiden. Tillverkningen av cement är dock energikrävande och cementtillverkningen svarar för cirka 4-5 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Jämförande livscykelanalyser som gjorts på Chalmers och vid IVL Miljöinstitutet visar liten skillnad i miljöpåverkan när du väljer olika stommaterial. Totalt sett används det lika mycket energi för att tillverka en kubikmeter betong som en kubikmeter träreglar!

2.Betong sparar energi:

Största fördelen med betong är dess termiska massa som ger en temperaturstabilitet. Detta sparar energi och jämnar ut temperaturskillnader.

3.Betong möglar inte
 

4.Betong brinner inte:

Betong brinner inte! Betong är motståndskraftigt mot eld och förhindrar att branden sprider sig

5.Betong dämpar lågfrekvent ljud:

som bastoner och dunsljud. Hus med betongstommar klarar lätt av högsta ljudklass. Betongen i sig ger en god ljudisolering med måttliga konstruktionstjocklekar.

 

 

 

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2023 Ejlertslunds Grus & Betong