Till framsidan
HEM      EJLERTSLUND      BETONG      GRUS      VÄG      KROSSPRODUKTER      ÖVRIGA PRODUKTER      LEVERANS      KONTAKT      

Stålfiberarmerad betong

Fiber i betong kan helt eller delvis ersätta konventionell armering. Fiber i betong kan också reducera armeringsmängden. Vi kan blanda i betongen armeringsfiber av olika slag.

Ett golv lagt med stålfiber betong får också en förbättrad seghet och utmattningshållfasthet.
Stålfiber finns i olka varianter. En tumregel är att 20 kg stålfiber kan ersätta ett enkelarmerat golv. Till ett dubbel armerat golv behövs det åtminstone 30 kg/m3.
 

Plastfiber i betong

Vi levererar även en plastfiber som ersätter stålfiber i betong. Plastfiber kan man föredra i djurstallar för att inte skada djuren då betongen nöts.

Det finns även tunna palstfiber (liknar änglahår!) som används i huvudsak för att minska risken för plastiska krympsprickor i färsk betongmassa. De bidrar även en aning till ökad draghållfasthet.

 

 

 
Webproduction MEDIA SYD | ©  2024 Ejlertslunds Grus & Betong